Licensstøtte

Tilskud til MTB og CX løb 2023

I 2023 giver klubben tilskud til startgebyr til følgende løb:

Alle MTB- og CX licensløb i Danmark
Motionsløb, som afholdes ifm. licensløb
Trailcuppen (200,- pr afdeling)
Rold Skov MTB Marathon

Ønsker man at søge tilskud til deltagelse i f.eks. EM og VM, skal dette gøres inden løbet afholdes. Klubben giver ikke tilskud til MTB og CX løb i udlandet.

Man kan maks. få refunderet 1500,- i tilskud til startgebyrer. Licensløb og motionsløb, hvor det fulde beløb refunderes, er ved rettidig tilmelding.


Retningslinjer for tilskud til startgebyrer for motions- og licensløb er følgende:
1. Man melder sig til med klubnavnet Aalborg Mountainbikeklub eller AMK, og er medlem af klubben, når man kører løbet.
2. Man stiller til start til løbet.
3. Man kører i AMK klubtrøje.
4. Kommer man på podiet, er man iført en AMK overdel.
5. Man hjælper til klubbens licensløb som i 2023 er DM XCO/XCC, hvis man vil have refunderet startgebyrer for licensløb.
6. Man sørger selv for at indsende kvitteringer til tiden. Der vil blive sendt en påmindelse med indsendelsesfrist i slutningen af året.

For at være berettiget til tilskud skal man indgå som en aktiv del i klubbens liv - det kan f.eks. være at hjælpe med senior- eller ungdomstræning, hjælpe med afvikling af løb, bidrage til at arrangere div. sociale klubarrangementer osv.
 

SIFA-støtte

Den korte version:
AMKs licensryttere kan få tilskud fra SIFA til kørsel og tilmelding til de licensløb, der ligger mindst 125 km fra Aalborg (mere præcist klubbens adresse på Stationsmestervej 132, Aalborg SV)
For at få tilskud skal man som chauffør (eller en anden fra bilen) senest onsdag aften kl. 23.59 inden et støtteberettiget løb skrive følgende i et regneark:

Hele tilskuddet (på op til 1,99 kr/km for kørsel) udbetales én gang om året.

Den lidt længere version:
SIFA er en paraplyorganisation for idrætsforeninger i Aalborg. Som medlem af SIFA har en idrætsforening mulighed for at søge tilskud til mange forskellige ting. Et af tilskuddene kommer fra TV BINGO Puljen og har til formål at dække nogle af de transportomkostninger og tilmeldingsgebyrer som en idrætsforenings førstehold har til deltagelse i turneringer. Set med AMK-briller betyder det, at klubbens licensryttere har mulighed for at søge tilskud til at få dækket transportomkostninger og tilmeldingsgebyrer til licensløb. For kørslen gælder det, at man kan få tilskud på op til 1,99 kr/km.

SIFA lukker kl. 13.00 om fredagen, og de skal have en ansøgning om løbsstøtte underskrevet af klubbens formand senest til lukketid. For at vi kan nå det hele inden SIFAs lukketid, skal regnearket derfor være udfyldt af chaufføren (eller en anden fra bilen) senest onsdag aften kl. 23.59 inden et støtteberettiget løb. Der kan kun søges om støtte til løb, der ligger mindst 125 km fra klubbens adresse (Stationsmestervej 132, 9200 Aalborg SV).

Formelt set er det AMK som klub og ikke den enkelte rytter, der søger om støtte. Evt. støtte fra SIFA udbetales til AMK én gang om året. AMKs bestyrelse fordeler så pengene til de enkelte ryttere eller beholder dem selv. Det er helt deres afgørelse.